Договір оферти - Гаркавец

ДОГОВІР ОФЕРТИ

ВАЖЛИВАІНФОРМАЦІЯ, відома та зрозуміла Сторонам до підписання Договору:

1. Цей Договір є офіційною пропозицією «Виконавця», що розміщена на сайті https://www.garkavets.com/ щодо надання інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (надалі — «Замовник») на прийнятих Сторонами умовах шляхом надання інформації через онлайн-вебінар/онлайн- курс спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на набуття «Замовником» додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті використання «Замовником» особливих заходів, що визначаються ним на свій власний розсуд, або відчуження на користь «Замовника» тренінгу в запису за встановлену «Виконавцем» плату.

2. Оформлюючи замовлення на сайті, «Замовник» добровільно підтверджує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він беззастережно приймає всі умови даного Договору у повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень і надає згоду на обробку своїх персональних даних

3.«Замовник», приймаючи всі умови цієї оферти, розуміє, що його участь в онлайн-вебінарі/онлайн-курсі не гарантує йому отримання прибутку від отриманої ним інформації. «Замовнику» зрозуміло, що він приймає на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних із використанням знань, умінь і навичок, отриманих «Замовником» в ході надання інформаційної послуги.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічною офертою і не вимагає підписання Сторонами. Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу, як договір, підписаний на папері.

1.2. Цей Договір про надання інформаційних послуг (оферта) вважається підписаним «Замовником» з моменту заповнення ним облікового запису на сайті «Виконавця», а укладеним – з моменту надходження грошових коштів «Замовника» на розрахунковий рахунок «Виконавця».

1.3. «Виконавець» залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без попереднього повідомлення «Замовника».

1.4. Предметом цієї оферти є оплатне надання «Замовнику» інформаційних послуг силами «Виконавця» відповідно до умов цієї оферти шляхом надання інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується «Замовником» «Виконавцю», або надання «Замовнику» відеозапису вебінару за плату.

2. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

2.1. Надання «Замовнику» інформаційної послуги можливо за умови створення ним на сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я «Замовника», адресу його електронної пошти, телефон.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість кожного виду інформаційної послуги встановлюється на сайті «Виконавця».

3.2. За бажанням «Замовник» може скористатися послугою розстрочки оплати інформаційних послуг. Інформація щодо даної послуги наведена на сторінках сайту. Додаткова інформація щодо даної послуги надається на електронну пошту «Замовника» за запитом «Замовника». В такому разі прийняття оферти «Замовником» відбувається з моменту сплати ним першого платежу.

3.3. Розрахунок за цим Договором здійснюється «Замовником» в один зі способів, що пропонуються «Виконавцем» при натисканні кнопки «Підтвердити замовлення», які включають наступні варіанти розрахунку:

— оплата банківською карткою на сайті;

— оплата через платіжні термінали або Інтернет-банкінг;

— оплата на розрахунковий рахунок «Виконавця» через банк;      

— в інший спосіб за попередньою домовленістю з «Виконавцем».

3.4. Повернення передоплати/оплати при відмові «Замовника» від послуг (незалежно від способу оплати одним платежем або в розстрочку) неможливо у разі, коли «Виконавцем» були надіслані «Замовнику» цифрові продукти.

3.5. Повернення передоплати/оплати при відмові «Замовника» від послуг (незалежно від способу оплати одним платежем або в розстрочку) можливо лише за згодою «Виконавця» та лише до початку надання послуг. Повернення здійснюється за вирахуванням суми, яка витрачена «Виконавцем» на оплату витрат і комісій банків на пересилання.

3.6. В разі, коли «Замовник» здійснив передоплату/оплату (незалежно від способу оплати одним платежем або в розстрочку) за обраний ним курс (інформаційний продукт) та вирішив відмовитись від обраного продукту до початку навчання на курсі або до того як «Виконавцем» були надіслані «Замовнику» цифрові продукти, повернення суми передоплати/оплати (незалежно від способу оплати одним платежем або в розстрочку) можливо лише шляхом зарахування суми перерахованої «Замовником» оплати в рахунок навчання на іншому курсі.

         3.7. В разі, коли «Замовник» вже почав навчання або коли «Замовник» вже отримав частину матеріалів, а також в разі, коли «Виконавцем» були надіслані «Замовнику» цифрові продукти, повернення передоплати/оплати (незалежно від способу оплати одним платежем або в розстрочку) можливо лише шляхом зарахування суми перерахованої «Замовником» оплати в рахунок навчання на іншому курсі, за вирахуванням вартості вже отриманих ним матеріалів або послуг.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. «Виконавець» надає «Замовнику» обмежений доступ до інформаційної послуги, передає запис вебінару або надає доступ до закритої зони сайту шляхом передачі паролів доступу за умови 100% передоплати цієї послуги відповідно до способу, обраного «Замовником» згідно з п. 3.3. цього Договору.

4.2. Участь у вебінарі підтверджується заповненням «Замовником» відповідної заявки на участь та внесенням ним оплати в один зі способів, зазначених у п.3.3. цього Договору. Після отримання 100% передоплати «Виконавець» надає «Замовнику» посилання на участь у вебінарі шляхом їх відправки на адресу електронної пошти «Замовника», вказану ним при заповненні заявки на отримання інформаційних послуг шляхом участі в онлайн-вебінарі.

4.3. В разі, якщо протягом 2 робочих днів «Замовник» з тієї чи іншої причини не отримав доступ до інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки «Виконавця» за адресою: [email protected]

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. В процесі надання інформаційної послуги у вигляді онлайн-вебінару «Виконавець» зобов’язаний забезпечити технічне супроводження трансляції онлайн-вебінару.

5.2. «Виконавець» зобов’язаний надати «Замовнику» інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на сайті, або шляхом надання «Замовнику» доступу до закритої зони сайту протягом 14 робочих днів з моменту надходження коштів в повному обсязі на рахунок «Виконавця» (або протягом іншого терміну, узгодженого з «Замовником»).

5.3. «Виконавець» має право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару та/або кількість інформації (занять) в онлайн-курсі, попередньо повідомивши «Замовника» не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, але не пізніше 1 дня до початку проведення шляхом надання відповідного повідомлення на електронну пошту «Замовника».

5.4. «Виконавець» має право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення «Замовника» змінювати тривалість вебінару, онлайн-курсу або наповнення будь-якого наданого інформаційного продукту, публікуючи зазначені зміни на сайті не пізніше 1 календарного дня з дати їх внесення (прийняття).

5.5. «Виконавець» має право продовжити терміни проведення онлайн-курсу, повідомивши про це «Замовника» не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення на термін, що не перевищує 60 календарних днів.

5.6. «Виконавець» має право заблокувати обліковий запис «Замовника» в разі порушення ним правил вебінару, онлайн-курсу або використання іншого інформаційного продукту, отриманого від «Виконавця», без повернення внесеної плати.

5.7. «Виконавець» має право анулювати участь «Замовника» у вебінарі, онлайн-курсі без повернення внесеної плати в разі порушення ним правил поведінки під час вебінару, онлайн-курсу. Порушеннями правил поведінки під час вебінару, онлайн-курсу є розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання, тощо.

5.8. «Виконавець» має право анулювати участь «Замовника» у вебінарі, онлайн-курсі, а також припинити направляти «Замовнику» інформаційний продукт або припинити доступ «Замовника» до інформаційного продукту в разі встановлення факту передачі «Замовником» третім особам за плату або безкоштовно реквізитів для участі у вебінарі, онлайн-курсі, а також розповсюдження «Замовником» третім особам за плату або безкоштовно інформації та матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю у вебінарі, онлайн-курсі. Використання «Замовником» інформації та матеріалів, отриманих в результаті отримання інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях і для особистого використання «Замовника».

5.9. «Виконавець» має право в ході надання інформаційної послуги вимагати від «Замовника» виконання «домашніх завдань» або певних дій «Замовника» на плановані та доручені «Виконавцем» завдання, які дозволять «Виконавцю» перевірити засвоєння «Замовником» інформації, отриманої ним в ході проведення онлайн-вебінару, та переконатися у набутті «Замовником» досвіду вирішення конкретних завдань в межах теми вебінару для оцінки рівня здібностей «Замовника», а також для інших цілей «Виконавця». «Домашні завдання» надсилаються «Замовнику» за допомогою електронного зв’язку: на електронну пошту або в інший спосіб, що обговорюється окремо в кожному випадку.

5.10. В разі невиконання або неналежного виконання «Замовником» «домашніх завдань» «Виконавець» має право відмовити в поверненні грошових коштів, сплачених «Замовником» «Виконавцю», чим би не обґрунтовувалась вимога «Замовника», і ця умова Договору беззастережно приймається Сторонами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. «Замовник» зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на сайті.

6.2. «Замовник» зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати у будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв’язку із наданням інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання, оскільки інформаційний продукт є інтелектуальною власністю «Виконавця».

6.3. «Замовник» зобов’язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до сайту, входити на сайт під своїм акаунтом одночасно лише з одного робочого місця (персонального комп’ютера, телефону або планшета).

6.4. «Замовник» має право користуватися усіма правами користувача згідно з чинним законодавством України, що регулює відносини за оплатним наданням послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією офертою Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

7.2. «Виконавець» несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних «Замовника», забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання інформаційної послуги «Замовнику».

7.3. «Виконавець» не несе відповідальності за ненадання, а також за неякісне надання інформаційної послуги з причин, незалежних від «Виконавця» (в т.ч. через невиконання п. 6.1 цього Договору).

7.4. «Замовник» несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації, наведеної в п. 2.1 Договору.

7.5. «Замовник» несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні «Замовником» фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки «Виконавця» за адресою: [email protected].

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК МІЖ СТОРОНАМИ

8.1.«Виконавець» і «Замовник», беручи до уваги характер послуги, що надається, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних із наданням інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання суперечки.

8.2. Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів усі суперечки, що виникають між ними. Якщо Сторони не в змозі вирішити суперечку, що виникла, шляхом переговорів, така суперечка повинна вирішуватися Сторонами в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Усі претензії «Замовника» щодо якості наданої інформаційної послуги повинні направлятися «Замовником» на адресу «Виконавця» за допомогою листа на електронну пошту: [email protected]

8.4.Строк розгляду «Виконавцем» претензії(-й) «Замовника» становить 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу щодо повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на адресу «Виконавця».

8.5.«Виконавець» не пізніше встановленого 30-денного строку приймає одне з наступних рішень:

1) незгода з претензією та відмова у поверненні грошових коштів;

2) згода з претензією та задоволення вимоги «Замовника» щодо повернення грошових коштів.

8.6. При виникненні розбіжностей щодо якості або недоліків інформаційної послуги, що надається, «Виконавець» має право провести незалежну експертизу за свій рахунок, в якій може брати участь і «Замовник». Висновки експертизи можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

8.7. В разі, якщо результатами експертизи буде встановлено, що недоліки щодо якості інформаційної послуги, що надається, виникли з вини «Замовника», «Замовник» зобов’язаний відшкодувати «Виконавцю» вартість експертизи, а також усі понесені «Виконавцем» витрати (видатки), пов’язані з її проведенням.

8.8. В разі прийняття «Виконавцем» рішення про повернення коштів «Замовнику» грошові кошти повертаються «Замовнику» відповідно до умов, передбачених п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.7 цього Договору.

8.10. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про повернення грошових коштів і спосіб їх повернення в кожному конкретному випадку залишається на розсуд «Виконавця».

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а також тривалої відсутності електроенергії та Інтернет-зв’язку з незалежних від Сторін причин, а також стану здоров’я «Виконавця» (та/або ведучого вебінару).

9.2. В разі виникнення форс-мажорних обставин термін виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на період часу, протягом якого діяли ці обставини та усувалися їх наслідки.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки тривають більше ніж шість місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.2.«Виконавцем» за цим Договором є ФОП Гаркавець О.М. та/або особа, яка має право на надання таких інформаційних послуг.

10.3. Цей Договір набуває чинності з дати отримання «Виконавцем» оплати замовлення в повному обсязі і діє до виконання умов Договору.